پویا خدایی

پویا خدایی

پویا خدایی

 

دارای مدرک کارشناسی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج در رشته علوم آزمایشگاهی دامپزشکی


دانش‌آموخته کارشناسی ارشد انگل‌شناسی دامپزشکی از دانشگاه بوعلی همدان