سیاست تعدیل اقتصادی در کشورهای در حال توسعه، چگونگی اشاعه، آثار و پیامدها

بسمه‌تعالی

با درود به تدبیر و دوراندیشی دکتر سید حامد وارث

این مقاله را در بهمن ماه ۱۳۹۶در حالی که دولت دوازدهم به ریاست آقای حسن روحانی مستقر است و سه هفته‌ای از نارضایتی‌های گسترده در سراسر کشور که به علت گرانی و رکود سنگین ایجاد شده بود و به اغتشاش کشیده شد می‌گذرد تایپ نمودم. لطفا در طول قرائت این مقاله به شدت واقع بینانه همواره به خود یادآوری نمایید که این مقاله در سال ۱۳۸۳ یعنی زمانی که هنوز سید محمد خاتمی رئیس جمهور است و یک سال پیش از زمانی که محمود احمدی‌نژاد برای اولین بار به ریاست جمهوری انتخاب شود نوشته شده است.

نسخه چاپی مقاله سیاست تعدیل اقتصادی در کشورهای در حال توسعه، چگونگی اشاعه، آثار و پیام

پژوهشکده امور اقتصادی

فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی

سال چهارم، شماره اول، بهار ۱۳۸۳، تک شماره ۴۰۰۰ ریال

نشانی: تهران- خیابان ایتالیا- پلاک ۶۰

تلفن: ۷۰-۸۹۷۸۱۶۹

صندوق پستی: ۴۹۳۷/۱۴۱۵۵

www.eri.ir

Email: eriinfo@eri.ir

صفحه ۹۳:

سیاست تعدیل اقتصادی در کشورهای در حال توسعه، چگونگی اشاعه، آثار و پیامدها

سید حامد وارث

عضو هیأت علمی دانشکده مدیریت بازرگانی دانشگاه تهران.

ادامه خواندن “سیاست تعدیل اقتصادی در کشورهای در حال توسعه، چگونگی اشاعه، آثار و پیامدها”

ابوالفضل برقعی کیست؟

شیعه وهابیابوالفضل برقعی کیست؟ آیا شیعه بوده و سنی شده است؟

ابوالفضل برقعی که افراطیّون اهل سنّت برای سوء استفاده از نام او ، وی را آیه الله العظمی می نامند ، از نویسندگان و روحانیون معاصر است (1367ـ 1290 ه ش) که فراز و نشیب بسیاری را در زندگی علمی و اعتقادی خود طی نموده است ولی هیچگاه به درجه مرجعیّت نرسید. وی در جوانی تندترین کتبها را در دفاع از عقاید شیعه و در رد آراء کسروی می نوشت ؛ ولی در اواخر عمر نوعی گرایش وهّابی گری پیدا کرد و کتب و متعددی در نقد مذهب تشیّع به رشته ی تحریر در آورد ؛ امَّا هیچگاه اعلام سنّی بودن نکرد ؛ بلکه می گفت: من اسلام بدون مذهب را قبول دارم.

ادامه خواندن “ابوالفضل برقعی کیست؟”

نقدی بر کتاب سازگاری ایرانی مهدی بازرگان

سر بقای ایران پفیوزی ما است

مطلبی در شیمی سوم دبیرستان بود به نام سینتیک شیمیایی. سینتیک شیمیایی تحقیقات و بررسی‌هایی است که شرایط آزمایشگاهی گوناگون را برسرعت یک واکنش شیمیایی توضیح می‌دهد. چراکه شرایط مختلف آزمایشگاهی از جمله دما، رطوبت و … می‌تواند بر مکانیزم واکنش و حالت گذار آن اثر بگذارد.
یک مبحث کلی‌‌تری هم هست به نام ترمودینامیک. در ترمودینامیک عامل زمان ، در کار نیست و در آن از تعادل و حالت ابتدایی و انتهایی سیستم بحث می‌شود. بی آنکه از سرعت رسیدن به تعادل سخن گفته شود. در بیشتر موارد عملی، اکثر اطلاعات مورد نیاز با استفاده همزمان از عوامل ترمودینامیکی و سینتیکی بدست می‌آید.
به بیان ساده‌تر سینتیک را می‌توان از این سه پرسش اساسی به دست آورد:
چه بود؟ چه هست؟ و چه خواهد شد؟
و بررسی عواملی که می‌تواند در آنچه بوده است و هست و خواهد شد تاثیر گذار باشد. و البته همچنانکه گفته شد قید زمان در این روند محاسبه می‌شود.
از باب سینتیک زندگی، کتابی وجود دارد به نام “روح ملت‌ها” نوشته‌ی آندره زیگفرید استاد علوم سیاسی واقتصاددان فرانسوی، در خصوص تفاوتها و ویژگیهای ملت‌ها – یا به تعبیر بهتر کشورهای – تاثیرگذار در سرنوشت قرن بیستم.

ادامه خواندن “نقدی بر کتاب سازگاری ایرانی مهدی بازرگان”