شیعه وهابی

ابوالفضل برقعی کیست؟

ابوالفضل برقعی کیست؟ آیا شیعه بوده و سنی شده است؟ ابوالفضل برقعی که افراطیّون اهل سنّت برای سوء استفاده از نام او ، وی را آیه الله العظمی می نامند ، از نویسندگان و روحانیون معاصر است (1367ـ 1290 ه ش) که فراز و نشیب بسیاری را در زندگی علمی و اعتقادی خود طی نموده […]

نقدی بر کتاب سازگاری ایرانی مهدی بازرگان

مطلبی در شیمی سوم دبیرستان بود به نام سینتیک شیمیایی. سینتیک شیمیایی تحقیقات و بررسی‌هایی است که شرایط آزمایشگاهی گوناگون را برسرعت یک واکنش شیمیایی توضیح می‌دهد. چراکه شرایط مختلف آزمایشگاهی از جمله دما، رطوبت و … می‌تواند بر مکانیزم واکنش و حالت گذار آن اثر بگذارد. یک مبحث کلی‌‌تری هم هست به نام ترمودینامیک. […]