چه وقت باید کار خود را تغییر دهید؟

images (1)

همه ما روزهای بدی در سر کارمان داشته‌ایم. یا حتی یک هفته بعد یا بیشتر. ولی اگر آخرین روز خوبی که در محل‌کارتان داشته‌اید را به یاد نمی‌آورید، احتمالاً وقتش است که به بیرون آمدن از آن کار فکر کنید. البته مطمئناً به نشانه‌های بیشتری از این نیاز دارید تا برای این تصمیم مطمئن شوید به همین خاطر ما این لیست را برایتان گردآوری کرده‌ایم.

اگر چند مورد از این نشانه‌ها را طی چند ماه اخیر مشاهده کرده‌اید، باید به طور جدی به تغییر محل‌کارتان فکر کنید.

ادامه خواندن “چه وقت باید کار خود را تغییر دهید؟”

آیین رزم سون تزو

سون‌ تزو
سون‌ تزو

در این نوشتار قصد بر آن است تا بخش‌هایی از کتاب ارزشمند “آیین رزم سون تزو” را مطالعه کنیم. خواندن این کتاب برای هر شخص ۲۵ سال به بالا توصیه ‌می‌شود.

آیین و قواعد رزم سون تزو

ترجمه دکتر محمدهادی مؤذن جامی

نشر شهر ۱۳۸۹

ادامه خواندن “آیین رزم سون تزو”