در خصوص اخذ کرایه اظافه از مسافران خط ۱۰ سامانه تندرو تهران

شهرداری تهران

بسمه تعالی

سرکار خانم افخم‌السادات فاطمی

ریاست محترم سامانه نظارتی شهرداری تهران

سلام علیکم

عطف به گزارش به شماره پیگیری 7535312656  احتراماً به استحضار می‌رساند تخلفات آشکار و هماهنگ مدیریت سامانه ۱۰ تندرو (دانشگاه آزاد علوم تحقیقات – آزادگان/ جناح) و پیمانکار ناظر بر پرداخت کرایه ایستگاه‌ها، مشخصاً در ایستگاه جناح، مستقر در ابتدای بزرگراه جناح- شمال، به نادیده گرفته شدن مصوبات شورای محترم اسلامی شهر تهران انجامیده است. این معضلات، ابهامات و تخلفات از نخستین روز اجرای طرح امتداد خط ۱۰ سامانه تندرو از پایانه آزادی تا پایانه آزادگان بروز کرده و تاکنون (14/06/1396) ادامه داشته است در این خصوص موارد زیر را به حضور تقدیم می‌دارد:

ادامه خواندن “در خصوص اخذ کرایه اظافه از مسافران خط ۱۰ سامانه تندرو تهران”

نقدی بر کتاب سازگاری ایرانی مهدی بازرگان

سر بقای ایران پفیوزی ما است

مطلبی در شیمی سوم دبیرستان بود به نام سینتیک شیمیایی. سینتیک شیمیایی تحقیقات و بررسی‌هایی است که شرایط آزمایشگاهی گوناگون را برسرعت یک واکنش شیمیایی توضیح می‌دهد. چراکه شرایط مختلف آزمایشگاهی از جمله دما، رطوبت و … می‌تواند بر مکانیزم واکنش و حالت گذار آن اثر بگذارد.
یک مبحث کلی‌‌تری هم هست به نام ترمودینامیک. در ترمودینامیک عامل زمان ، در کار نیست و در آن از تعادل و حالت ابتدایی و انتهایی سیستم بحث می‌شود. بی آنکه از سرعت رسیدن به تعادل سخن گفته شود. در بیشتر موارد عملی، اکثر اطلاعات مورد نیاز با استفاده همزمان از عوامل ترمودینامیکی و سینتیکی بدست می‌آید.
به بیان ساده‌تر سینتیک را می‌توان از این سه پرسش اساسی به دست آورد:
چه بود؟ چه هست؟ و چه خواهد شد؟
و بررسی عواملی که می‌تواند در آنچه بوده است و هست و خواهد شد تاثیر گذار باشد. و البته همچنانکه گفته شد قید زمان در این روند محاسبه می‌شود.
از باب سینتیک زندگی، کتابی وجود دارد به نام “روح ملت‌ها” نوشته‌ی آندره زیگفرید استاد علوم سیاسی واقتصاددان فرانسوی، در خصوص تفاوتها و ویژگیهای ملت‌ها – یا به تعبیر بهتر کشورهای – تاثیرگذار در سرنوشت قرن بیستم.

ادامه خواندن “نقدی بر کتاب سازگاری ایرانی مهدی بازرگان”

آیین رزم سون تزو

سون‌ تزو
سون‌ تزو

در این نوشتار قصد بر آن است تا بخش‌هایی از کتاب ارزشمند “آیین رزم سون تزو” را مطالعه کنیم. خواندن این کتاب برای هر شخص ۲۵ سال به بالا توصیه ‌می‌شود.

آیین و قواعد رزم سون تزو

ترجمه دکتر محمدهادی مؤذن جامی

نشر شهر ۱۳۸۹

ادامه خواندن “آیین رزم سون تزو”