بهزاد رنجبران دامپزشکی

به مناسبت ۱۶ آذر ۹۶

 (به مناسبت ۱۶ آذر)  (این متن برای انتشار در اختیار وبگاه حکیم مهر قرار گرفت.) بسمه‌تعالی اعتراض دانشجویان دانشگاه نفت آبادان، دومین دانشگاه تأسیس شده در کشور؛ یک فریاد صنفی نیست که در قیل و قال سالمندان سیاسی شنیده نشود یا در برابر منطق به “من چه! و به توچه!” ی نولیبرال‌ها منکوب شود. این […]