در خصوص اخذ کرایه اظافه از مسافران خط ۱۰ سامانه تندرو تهران

شهرداری تهران

بسمه تعالی

سرکار خانم افخم‌السادات فاطمی

ریاست محترم سامانه نظارتی شهرداری تهران

سلام علیکم

عطف به گزارش به شماره پیگیری 7535312656  احتراماً به استحضار می‌رساند تخلفات آشکار و هماهنگ مدیریت سامانه ۱۰ تندرو (دانشگاه آزاد علوم تحقیقات – آزادگان/ جناح) و پیمانکار ناظر بر پرداخت کرایه ایستگاه‌ها، مشخصاً در ایستگاه جناح، مستقر در ابتدای بزرگراه جناح- شمال، به نادیده گرفته شدن مصوبات شورای محترم اسلامی شهر تهران انجامیده است. این معضلات، ابهامات و تخلفات از نخستین روز اجرای طرح امتداد خط ۱۰ سامانه تندرو از پایانه آزادی تا پایانه آزادگان بروز کرده و تاکنون (14/06/1396) ادامه داشته است در این خصوص موارد زیر را به حضور تقدیم می‌دارد:

ادامه خواندن “در خصوص اخذ کرایه اظافه از مسافران خط ۱۰ سامانه تندرو تهران”