در خصوص اخذ کرایه اظافه از مسافران خط ۱۰ سامانه تندرو تهران

بسمه تعالی سرکار خانم افخم‌السادات فاطمی ریاست محترم سامانه نظارتی شهرداری تهران سلام علیکم عطف به گزارش به شماره پیگیری 7535312656  احتراماً به استحضار می‌رساند تخلفات آشکار و هماهنگ مدیریت سامانه ۱۰ تندرو (دانشگاه آزاد علوم تحقیقات – آزادگان/ جناح) و پیمانکار ناظر بر پرداخت کرایه ایستگاه‌ها، مشخصاً در ایستگاه جناح، مستقر در ابتدای بزرگراه […]