شیعه وهابی

ابوالفضل برقعی کیست؟

ابوالفضل برقعی کیست؟ آیا شیعه بوده و سنی شده است؟ ابوالفضل برقعی که افراطیّون اهل سنّت برای سوء استفاده از نام او ، وی را آیه الله العظمی می نامند ، از نویسندگان و روحانیون معاصر است (1367ـ 1290 ه ش) که فراز و نشیب بسیاری را در زندگی علمی و اعتقادی خود طی نموده […]