محمود عباس با پادشاه عربستان دیدار کرد

محمود عباس با پادشاه عربستان

سفر غیرمنتظره رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین به عربستان به درخواست محمد بن سلمان صورت گرفته است